Tin Games

Thời gian câu cá hiếm trong Play Together cập nhật mới

Việc săn bắt cá hiếm là một trong những hoạt động hết sức thú vị trong trò chơi Play Together. Trong game này, các loài cá hiếm chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian và địa điểm cụ thể, và chỉ có thể bắt được chúng ở những vị trí đó. Bạn đã tìm hiểu về thời gian và địa điểm câu cá hiếm trong Play Together chưa?

Cá hiếm Play Together là gì?

“Cái tên nói lên tất cả” – Cá hiếm đúng là những loại cá xuất hiện và câu được rất ít trong trò chơi. Thường thì những loại cá hiếm sẽ có tỷ lệ xuất hiện thấp hơn, thời gian xuất hiện ngắn hơn, chỉ trong vài phút và chỉ trong một buổi cụ thể (buổi sáng hoặc tối).

Trong Bách khoa toàn thư về cá của Play Together, những con cá hiếm sẽ được đánh dấu bằng vòng tròn màu tím, một số ít cũng có vòng tròn màu xanh dương. Nếu câu cá hiếm ở biển, thì phần lớn sẽ có dấu hiệu bóng 5 (cá lớn nhất), còn ở các vùng nước khác, bóng 4 thường là loại cá hiếm nhất ở đó. Một số loại cá cực kỳ hiếm sẽ có vòng tròn màu chuyển động khi nhấn vào thông tin của chúng.

FULL bảng thời gian, địa điểm câu cá hiếm trong Play Together 

Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ thời gian và địa điểm câu cá hiếm trong phiên bản cập nhật mới nhất của Play Together. Xin mời các bạn tham khảo.

Xem nhiều 👉👉👉  Danh sách 14 các game ps2 hay đầy đủ nhất

*Lưu ý: Thông tin về thời gian cụ thể trong bảng dưới đây chỉ là thời gian mà loại cá hiếm xuất hiện nhiều nhất (tính theo thời gian thực), và chỉ mang tính chất tham khảo. Ngoài thời gian này, trong khoảng thời gian ban ngày hoặc ban đêm (tùy theo buổi xuất hiện của từng loại cá), chúng vẫn có thể xuất hiện, nhưng tỷ lệ bắt được có thể sẽ ít hơn.

Tên cáThời gian cụ thể (phút)Bóng cáĐịa điểm câu
Cá tầmo 7vg9RmUcdM3aREnHIb0ceJ r4sB7 ipuujyYIkRXfVoEfXp0y Ve3xXjY6xDOXwHRzr8pdoksRZlOB3Ban ngày4Ao Khu Trung tâm
Cá xiêm rồng trắngfxx4Qib19 ol0gHpTQFXlmYEXQVGu1z HSBjVmNh7uZhH9hzpLnQOTPUnYly64bTXa HLKnQYKTZukwfnX9R5VLPTlW MWhV14mXkdTgKAt3wuOdXuNo9AADdvBGNu3fewd4NRRKQf2u Z2q73c RQgBan đêm1Đài phun nước Khu Trung tâm
Sứa nomuraooRJQWTUuMEmue0e 5izaD gzntZGRvS0eANn6WzJ5NFaNNRHUvcb4GJJPZoVPG3WPZOAcKSE3ux8IGtfhnXqHuWqmx2UL9zQazcmnoBK70Tiu73KmgLTC9bh01MFdMGENLwHqDR RI gqvMpX80hQ4Cả ngày4Tất cả các vùng biển
Thiên sứ biểnhgNSZYBuCzFz1ovSdZdYyOe1nItNYWX3Q xGijafj7ZEyVDwncRa0xOJDo3TBdk8PpEgK5Jv y9KW58b9Xr9g1dhl467fAACAdywMYlN76MYsQDxZ2lFDsn bmSUr KXVBt2L8k gVQze1b1HfGRMOACả ngày1Biển sâu
Cá voi trắngDVdoNhzixsN887p iz4l1ng3vc3zbOLHvO22uqnG8TsU3fhsUlKagmobSVi4ZiNL1ge 9whhcf5dVFFO8sgdxGjCả ngày4Biển sâu
Kỳ lân biểnAUkqRawjwwfcQq QU7yipddxvtzmwBNswqH63SQMH6dN8i9ae09qaY1S862m6OKBxzRw9pg7lSjiTL0hi rqU qC Af VJ7Knz8iD83oTF1ZAIPZSDuEhIZb22YzHzFLXMh4anRHs15W6l8A51LAyykBan đêm(55-07  |  25-37)4Biển sâu
Cua nhệnQfrM6Z8oxDupJ1 FQa3EqXmOUOzW0RGIOOHQxfwjEIn3jww G0cMCTLdjRzE9Rluwg4WRhwUF8zITfwIexVcYUP2ROX3C BQpeja3AXz7i5CKbJyCmuJ4CB4lHXH11dRXjQzEURAcIYKG fdiPNEkC8Ban đêm(55-07  |  25-37)4Biển sâu
Tôm hùm xanhpDd23UVSGygRp0342sWev5ZdXf2L3lqziFdozuiiJRYxK3LsxE7CLdhHItUnfBan đêm(55-05  |  25-35)2Biển sâu, Thuyền
Tôm hùm kẹo bôngwArx61IT IA4LEiqiMOKvRq v1VfsdvEoj1IDF6u5j2KTCEJnGh3QgDCaimqBmzhGnsGTYflXGzacFlfOz1ax 2dQ6fwTgGLsHcIbLDPqaKCrH88KxuKgdEgLXuTpEAgaA96fUoCMZrtEUTKmvp Y9YBan đêm(55-05  |  25-35)2Biển sâu, Thuyền
Cá voi sát thủ (thường/mini)OYOuFbG2XnbHZbf 0ER2VaNkc9N8gJ wzIxO0XM7zaF9Ua4ODbNPMGH kcSwUM7gsrD9S168V4oCC67fUh22ZHyTo2ij6nOb63Ao8LOBLv1US708ZGQx37litBan đêm(55-05  |  25-35)5 (thường)1 (mini)Biển sâu, Thuyền
Cá mập mũi cưa (thường/mini)N7zVBhHKvCIMyJQdDHTmYrgB2qr714D84V7o b7odYha0fFAkGzkMHwWSfk4nZ9GvXMKrrURzu3NsjmWGZhDykGZPNqevFibvHBN7wzLcM 455iXySKzHf8mVO05cNVwf6Donm qp9fMJ7XpWtvVJNgBan đêm5 (thường)1 (mini)Biển sâu, Thuyền
Cá nhà táng (thường/mini)HZwVCqh02MZh6pkxnN5XPsj0DqIJmmnZ3z34cbvu6Ban đêm(00-05  |  30-35)5 (thường)1 (mini)Thuyền, Hố Xanh
Cá nhám voimqBan đêm(00-05  |  30-35)5Thuyền, Hố Xanh
Cá nhám búa (thường/mini)viByqLiPYa2zpXFA8OCLVYw9e4m06S U1kMM2IQcX2gXh3bv3ef7LqKAHmTClgU3Jds W4gZieUEHMRHA9J55n H8Y0fEX 1bswDJaXLv jTb6dNM32dINYStScMWhERJXczkIWaKrNvdjTcfvKK7KwCả ngày5 (thường)1 (mini)Biển sâu, Thuyền, Hải đăng
Hải cầu bắc cựcTQ0kD YgWYyba5cx GR1xQrRh7teQ4FALa8aMjarkK18g8mCZFUYsZMZj2JzZZL6u 8Wiy GTy6TXkp56coYlsgTuLBB4s0oA vwUMrmrBIIYpyjzNP6fzJiNYhrccLMHaue2ryd2b INLFPzMqBNQCả ngày(00-05  |  30-35)4Hải đăng, Hố Xanh
Cá voi xanh (thường/mini)MSrL0qqslrl LMbGOluucNtk2orSUFKZSAbJ2LHcCn44GOgX1cVXdeWj 1VPrCz SN0yLz CrYQQsORXfGrb50wG ApOcN4qyWBOWnl1 zoKFrnzdzkW0f92VqPXY2fKc7yDNLNZ7oUT9igQ8icA0Y4Ban ngày(13-18  |  43-48)5Hải đăng
Cá heo không vây4ppB1U4D2ucloY46t7mwa5SG2VvS5qLv8bUuL1SRo5CuerVacVgNc8cOHPKWryaIXyUOmPakcC PJuV oDOXwR e5SxtUBQg7zmhmViiqJyXTInqXlGnFsGjDOi9vId0TQW23qQnn AIA 4LHCkkGeEBan ngày4Hải đăng
Cá heo hồng (thường/mini)yETcD2EZMO3wwb9DHPspr3q1uk9QvNQ 4beJaJbyvTolpi47ch riMajlClTUb9XetSp8O5G Cajsp4lbG96dFgXO4c8J97ttiar2fdtw3yfL 2kEEKidcyAgvZW3ZpfZky7CVgDP65C liAh2rR49EBan ngày(15-17  |  45-47)5 (thường)1 (mini)Trung tâm mua sắm
Cá cúiTz62HgT8HcO2U1IoBdTXxiz9yMisMeAzP1dt96 xGncfU2FHqCeZBJsiZtADlaZ2 3ueRE6WRuk7snIPogtH03hsRv 7x1LQ0CFl11AFC1ceBWtnQqDDghom9usbWo cU5Wsn h2mFGwhurDMubth1oBan ngày(13-18  |  43-48)4Trung tâm mua sắm
Kỳ nhông AxolotldKbb3tTz4f9 SXGcDuAObQ0698asvMn99XfH7sFrXWToq FJ93d9DatFAiKgm sFde5vdL5zwX3Sivu TcR4fhvLl1Q5U8ZS6aSmSt0halyV90MnnCOpy00dInm o8hPLdLohUjEO5OzmGhbIhD5KNIBan ngày1Trung tâm mua sắm, Hồ bơi trong nhà
Cá hổx5hSsoW3on4ZkM6WOpLSZDSgHn11sWJrvYCYSBnAv3z3afqLLGu5fyELtCujL6ht3AgxX5XmZtkpfY00rx6JDqJtQ1bWdDQomAXpbxQdBgsAMBvsXA WVY2rNqDVveo4MbUsc ADZGY5r ZPOXBroMCả ngày4Trung tâm mua sắm, Hồ bơi trong nhà
Chi hải tượng7z4r4QOcOfzGPYdUYtntZ1IpAdepYZDWLj9sTzBl1OUWIwoTR5gxZPtnConltkZsr8G139bsm7VhPZz1YsougUYxeQ9McyyXUSFLYkXh 99wB9JChxvtzdCPwWS0jD1rI1FIOr FMsgXhN4gVJKXsOUBan ngày(08-24  |  38-54)4Bãi biển
Hải mãVjqZKLsUDVsrSdvYhCOwbAj E 8coRN4LgODO1aFse I3R2APy6pWgi5tFCFG0CMxVWum1mkrplOXzjNjtbSw6Q6Kag8mzlXpTK0w2CD rleQvA7HhWUhO cfRHLEYCpfabQftOENBUQNpEn8XRcU Ban ngày(08-24  |  38-54)4Bãi biển
Rùa daWX2inDeeTCBo43dmrmg3tdCGWMqRxy0mi5aZbijXbGwO2pRhlO Fx3K LZUyt82gR5OMSYDQ1p8 xJwONidowOqbzmL 9Kzy1r146PAYqFzv5PHmfM ZYk1cai8fPljdZELkMPTjfA4jq f ZTwErUBan ngày(08-24  |  38-54)4Bãi biển
Rùa biểnpTwRrgEHYC gCofp7DFS4op8siBHcf4pDNzsNKkqbpUYkfL dUNBhhG3rCUhj2EOl2bFrCNAPcjIW4CPQ3AISlWUaPYxSfCV8Zhrq g4KO7sttSRHXsv ZXQDqP1L38YOaNOask2DH0wom0V8gdg FEBan ngày(10-20  |  40-50)4Bãi biển
Cá lóc môi trề4s71bCpG SMZFQ46XYvOMexTP6r0AiSa74cTVshqaR6fDGvXoZki k7Rljk0sAK6MOV5G81R7ZTN0b2tdvl lYgEWdilW2hnqSRYZC6q2KkCtVi1O9rC G0Cj9YL34IIBBan ngày4Hồ Khu Cắm trại
Kỳ nhông khổng lồrow9sSqDVqNBFgvhqLyFHI2pZP V2rIz06qCjAXqYU6rzgpUwJzrPuapTi4ZEqwiwI3hgzFPKrozB44F4kO4RZPxmATVa7FuQC6uKKDn hVHiFIdYyGhlnocL62uXEs7XR1N97mT 5g3hqHFDLIXthsBan đêm(25-35  |  55-05)3Hồ Khu Cắm trại, Thác nước
Cá sấu mõm dàiqyZwNzjiimgbf6wG1a7SexUXC5Z6J8HQv0Ga2vPzRSpqG7CtxvisMu6U WH2EAxqCw43Xg6TXMhRvRSfc K2jdDt1YaiLp0Mx4zZq6UI2dVCveg2cmhK7 yvM3MAGg taVl3g rf3zkQKlAp85mpwBan đêm(25-35  |  55-05)4Thác nước
Cá chiên0pj8x0F1geXYhHj6BEETPlrw7np8a7UfYeKRf1lT2pp5el4HkFALto6ftomOT2jMWyQaY FGuPzS8IQHFjfWkTnyT0WaPlEUqOcukfH9F5aHWZrqpO1jlahxm57z o8TbuZgBqCRaf78ZKTnMC 8 3YBan đêm4Hồ Khu Cắm trại, Thác nước
Cá hải tượngaw hBbgyIAexf pMFEAeJbRQ8xjj 5sBTR0u3qPBduCscPGtzhvqi5wPeXeIzSDYQsFqH2Vg2SnUvjEs6stbKSg2RsYD7fLz4i7jAmrWrh0CITVRg9wRv OCvf3N6JZHNYCả ngày4Hồ Khu Cắm trại, Thác nước
Cá mập GreenlandsHTx2iG2rypyOocintBEx4Kn4qUaEPjhLciTKlj9EA0marVGbMHqL6 2JHfQ1epndwdtXmYurSU2xeLTGshl H0EB4cqm6cQ3Jf8m8wCztJBObOlEq2rfd9F9ggWXVF2eXsp0Dy3wkJ59 BJNzMI88MBan đêm(30-35  |  00-05)5Hố xanh
Cá mập yêu tinhF35YTEgVJ 8l8IuoR9EbqIorwDFzpSOiARMSaJuGyLBntzcocdkK70VJGwdD z0WFWhnV 9 BTHGc9TzFK1IDW1oaZFWbWspwVaoStRiBTlV4mTn79kiK00mN2atbDkTPUhU7otyrFXCi7NJqujY93MBan đêm(30-35  |  00-05)4Hố xanh
Cá mái chèoBan đêm(30-35  |  00-05)5Hố xanh
Cá nhám mang xếpZtx7H2QwUm2jT2Uyda1Oxo5MMI4LdTuRkc kwhuM3cKV0u3XrPGsJFfVXxyOw 1zfpHZ8ntstmwoiEUtqjWZtpMXv rCả ngày(30-35  |  00-05)4Hố xanh
Mực khổng lồdlxgOPVQbs9cSIdgzra5FEv0NnA45PYv3oJTiJv7dlHL4yChkikl yIHVwa9u2ZS8EAbW7Jh0vKmUcao6SGQI9pVY00tYBucFfbYrH9ADP48BNQkxMXde7Ghgeqa33oxP49X1FmzCả ngày5Hố xanh
Cá sấu (thường/mini)0NaIoAhzJxua cep3BtYhgj38lEYBAGdz8A7l9dRtBrL r9R9ESrPBXhjZX9YY ksca222Lr0uNHLoSezkCXgvInsOsHv8u8jQkMTpaR5 GpzLkVm39QLSkNh2D5oMJEKXc8vycrlA6k0ubWJllJnUCả ngày(20-30  |  55-05)5 (thường)1 (mini)Hồ bơi trong nhà
BabaLWwh6mTREnQvcJg2f3oBjrAG3XJ0k6ZQ0DnBTsCả ngày2Ao, Hồ bơi Khu Trung tâm

*Lưu ý: Bài viết này sẽ được cập nhật liên tục với thông tin về thời gian và địa điểm câu cá hiếm mới nhất trong Play Together. Vì vậy, hãy lưu lại bài viết này để tham khảo thông tin mỗi khi nhà phát hành tung ra loại cá mới!

Xem nhiều 👉👉👉  7 Game xé quần áo lot mới nhất

Qua bài viết này, hy vọng rằng bạn đã nắm được thông tin chi tiết về thời gian câu cá trong Play Together. Chúc bạn có những trải nghiệm chơi game thú vị cùng Play Together và sớm hoàn thành bộ sưu tập cá của mình!

Thông tin được biên tập bởi: Tuigamer.com

Đánh giá bài viết

Justin Phạm

Xin chào mọi người, mình là Justin Phạm. Mình đã có hơn 6 năm kinh nghiệm về truyền thông cùng với đam mê với thể thao điện tử mãnh liệt. Justin Phạm tự tin có đủ kiến thức phân tích đánh giá và mang đến nhiều thông tin có ích cho game thủ Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button